PORÓWNANIE ROTORUA RGX A POMPY POWIETRZNE

Pompa bezpośrednie odparowanie/woda ROTORUA RGX w stosunku do pompy ciepła powietrze/woda:

01. Znacząco niższe rachunki o nawet 30-40%, dzięki wysokim współczynnikom efektywności energetycznej w skali sezonu – SCOP=5,52 (dla wody zasilającej 35stC.).

Wysokie współczynniki COP w pompach powietrznych rzędu 5.0, osiągane są jedynie w okresach grzewczych, których temperatura zewnętrzna nie spada poniżej +7stC. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej do 0stC, dalej idąc -5, -10stC…., wartość takiego wskaźnika jest już wyraźnie niższa, co w skali całego sezonu grzewczego obniża efektywność energetyczną – np. SCOP=3,5. Oznacza to proporcjonalnie wyższe zużycie prądu na cele grzewcze o nawet 30-40%. Ponadto ze spadkiem temperatury związany jest również spadek wydajności grzewczej co oznacza, że w przypadku dobru zbyt małych jednostek, pompa będzie się wspomagać grzałką elektryczną, co jeszcze bardziej wpłynie na wzrost rachunków za prąd.

02. Mniejsza potencjalna awaryjność, łatwość serwisowania oraz niższe jego koszty po okresie gwarancyjnym.

Spowodowane dzięki znacznie prostszej budowie układu pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem, w stosunku do jednostek powietrznych, które zawierają więcej komponentów, między innymi : zawór czterodrogowy, dodatkowy zawór rozprężny, wentylator, czy bardziej skomplikowaną automatykę. Ponadto wszystkie strategiczne elementy jednostek powietrznych znajdują się na zewnątrz, dodatkowo lokowane w ciasnej przestrzenie, co znacznie utrudnia serwisowanie szczególnie w przypadku poważniejszych usterek układu termodynamicznego.

03. Brak konieczności montażu jednostki zewnętrznej.

Co prawda wadą rozwiązania pompy bezpośredniego odparowania jest konieczność zagospodarowania określonej powierzchni terenu, (choć znacznie mniejszej niż, w przypadku klasycznej, gruntowej pompy ciepła), aczkolwiek brak jednostki zewnętrznej, to brak potencjalnych problemów z hałasem, szczególnie kiedy jej usytuowanie jest w bliskiej odległości od okien, sąsiadujących budynków.

04. Pewna stabilna praca, bez względu na temperatury zewnętrzne.

Dużo stabilniejsze warunki temperaturowe gruntu w stosunku do powietrza, to brak wyraźnego spadku wydajności grzewczej – czyli bez konieczności stosowania dodatkowych grzałek elektrycznych.

05. Wyższe wartości dofinasowania w programie Czyste powietrze, w porównaniu do pompy powietrznej – różnica ponad 7000 zł.

Gruntowe pompy ciepła ROTORUA = naturalna energia z wnętrza ziemii

Masz pytania odnośnie pompy ciepła ROTORUA?