TABELA PARAMETRÓW POMP

Dane techniczne

Rotorua RGX-9 Rotorua RGX-12 Rotorua RGX-15
klasa sezonowej
efektywności energetycznej
ogrzewania pomieszczeń
(aplikacja
niskotemperaturowa +35°C)
A+++ A+++ A+++
klasa sezonowej
efektywności energetycznej
ogrzewania pomieszczeń
(aplikacja
średniotemperaturowa
+55°C)
A+++ A+++ A+++
znamionowa moc cieplna
[kW] G4/W35
11 13,97 18,55
znamionowa moc cieplna
[kW] G4/W55
10 13 17,20
COP G4/W35 5,13 5,125 5,05
COP G4/W55 3,2 3,19 3,17
SCOP (klimat chłodny,
aplikacja
niskotemperaturowa 35°C)
5,52 5,52 5,46
SCOP (klimat chłodny,
aplikacja
średniotemperaturowa
55°C)
4,10 4,10 4,07
Wymagana powierzchnia
wymiennika
200-240m2* 260-300m2* 350-400m2*

Wymagana powierzchnia może zostać zmniejszona o 50% jeśli wymiennik zostanie położony na 2 poziomach.

Masz pytania odnośnie pompy ciepła ROTORUA?